We zijn druk, hebben weinig tijd. Toch hebben we net zoveel tijd als andere ondernemers. Vraag jezelf af of jij je prioriteiten helder hebt. Als je prioriteiten stelt en daar echt op focust, creëer je tijd. Dus maak iets prioriteit en je hebt er tijd voor.
Zo ook op LinkedIn. Als je aandacht geeft aan LinkedIn, groeit jouw netwerk ook op LinkedIn.

 

Meer weten en echt goed aan de slag op LinkedIn? Check de LinkedIn training Van connectie naar klant. Een videocursus die je op elk moment kunt starten en waarin alle tips en inspiratievideo’s jou helpen om LinkedIn echt in te zetten voor jouw onderneming.